Ga naar boven

AVG privacywetgeving: bescherm de privacy van uw klanten. Metis helpt bedrijven, van grote organisaties tot het MKB en zzp’ers, bij het voldoen aan de AVG. Sinds 25 mei 2018 is de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in alle landen in de EU van kracht. Onder de AVG worden klantgegevens nog beter beschermd; de nadruk bij de AVG (Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR)) komt te liggen op de verantwoordelijkheid van bedrijven zelf. U moet te allen tijde aan kunnen tonen dat u de data van uw klanten veilig hebt opgeslagen. Houdt u zich niet aan de regels? Dan kunt u een flinke boete verwachten, deze kan oplopen tot maximaal 20 miljoen euro of 4 procent van de wereldwijde omzet.

Is uw organisatie nog niet AVG-proof? Wij helpen u graag.

Metis AVG Basis

Met het AVG Basispakket helpen we u om de verplichte documentatie op orde te krijgen, ondersteunen we u bij datalekken binnen uw organisatie en bezoeken we u jaarlijks om te toetsen of uw organisatie nog voldoet aan de privacywetgeving van de AVG. Onderstaand een overzicht van de diensten die Metis levert vanuit het basispakket. Het basispakket bestaat uit een implementatiefase en een beheer-/onderhoudsfase.

Metis AVG Totaal

Met het totaal pakket begeleiden we u volledig bij het AVG proof maken van uw organisatie, wij leveren een Functionaris Gegevensbescherming, zijn het aanspreekpunt voor klanten en de Autoriteit Persoonsgegevens. Onderstaand een overzicht van de diensten die worden ondersteund vanuit het totaal pakket. Het totaal pakket bestaat uit een implementatiefase en een beheer-/onderhoudsfase.

Metis Consultancy

Waarom kiezen voor AVG consultancy van Metis?

Binnen de AVG is een aantal verplichte werkzaamheden gedefinieerd die slechts incidenteel voorkomen. Bij aanvullende werkzaamheden kunt u bijvoorbeeld denken aan het uitvoeren van een DPIA (Data Protection Impact Assessment). Binnen de AVG is een DPIA verplicht gesteld zodra er een verandering plaatsvindt in de verwerking van persoonsgegevens. Wij kunnen de DPIA voor u uitvoeren en u adviseren over de te nemen maatregelen.

Om de kosten in de abonnementsfase laag te houden, zijn deze aanvullende werkzaamheden niet meegenomen in de standaard AVG-ondersteuning. Consultancy zal in veel gevallen gecombineerd worden met een basis- of totaal pakket. De aanvullende werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van nacalculatie. Uiteraard wordt u op voorhand goed over deze situaties geïnformeerd zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Ook kunt u voor AVG consultancy van Metis kiezen, omdat u de meeste zaken uit de implementatie- of onderhoudsfase zelf al heeft geregeld en u hulp van ons wilt bij een aantal specifieke diensten.

Metis op maat

Sluiten de aangeboden AVG-pakketten niet geheel aan op uw wensen en specifieke bedrijfssituatie?  Dan Metis u een AVG maatwerkpakket aan: een pakket speciaal samengesteld voor uw organisatie, aansluitend op de wensen en behoeften van uw bedrijf.