Ga naar boven

Het verwerkingsregister

Organisaties dienen in veel gevallen de verwerkingsactiviteiten vast te leggen in een verwerkingsregister.

Een organisatie is verplicht om een verwerkingsregister te hebben, wanneer de organisatie:

  • persoonsgegevens verwerkt waarvan de verwerking niet incidenteel is en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld over gezondheid of politieke opvattingen en/of
  • persoonsgegevens verwerkt die een hoog risico inhouden voor de rechten en vrijheden van de personen van wie u persoonsgegevens verwerkt of
  • meer dan 250 medewerkers heeft.

In het verwerkingsregister wordt aangegeven wat de bedrijfsactiviteiten van de betreffende organisatie zijn, welke persoonsgegevens worden gebruikt en voor welk doel, met wie de
persoonsgegevens worden gedeeld, indien de gegevens worden gedeeld, de grondslag voor verwerking en de bewaartermijnen.

Het register mag zowel schriftelijk als elektronisch worden bijgehouden. Als Autoriteit Persoonsgegevens (AP) het register wil inzien, moet het register direct verstrekt kunnen worden aan AP.

Wat doet Metis voor u?

Het opstellen van het verwerkingsregister is in veel gevallen een omvangrijke activiteit. Wij stellen na onderzoek en gesprekken binnen uw organisatie het verwerkingsregister in zijn geheel voor u
op.