Ga naar boven

Bescherm uzelf en uw klanten. Metis helpt bedrijven, van grote organisaties tot het MKB en zzp’ers, bij het voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en met informatiebeveiliging.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Sinds 25 mei 2018 is de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in alle landen in de EU van kracht. Onder de AVG worden klantgegevens nog beter beschermd; de nadruk bij de AVG (Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR)) komt te liggen op de verantwoordelijkheid van bedrijven zelf. U moet te allen tijde aan kunnen tonen dat u de data van uw klanten veilig hebt opgeslagen. Houdt u zich niet aan de regels? Dan kunt u een flinke boete verwachten, deze kan oplopen tot maximaal 20 miljoen euro of 4 procent van de wereldwijde omzet.

Informatiebeveiliging
Ondanks dat organisaties vaak wel de techniek in huis of binnen handbereik hebben zijn ze steeds vaker slachtoffer van diverse vormen van cybercrime. ‘Het overkomt mij toch niet’ of ‘Wij zijn niet interessant genoeg’ is een vaak gehoorde uitspraak als het over cybercrime gaat. Deze gedachten zijn onterecht.

Is uw organisatie nog niet AVG-proof of wilt u op het gebied van informatiebeveiliging maatregelen treffen? Wij helpen u graag!