Ga naar boven

Trainen van personeel

Om aan de AVG te (blijven) voldoen is het noodzakelijk dat uw personeelsleden op de hoogte zijn van de regels en wetgeving van de AVG. De training die wij aanbieden geeft uw personeel de benodigde handvatten om de AVG toe te kunnen passen in de praktijk.