Ga naar boven

DPIA procedure

DPIA staat voor Data Protection Impact Assessment. Een DPIA is bedoeld om vooraf privacy risico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. Een DPIA is alleen verplicht bij wijziging van gegevensverwerking of nieuwe gegevensverwerking en als een gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacy risico oplevert voor de betrokkenen.

Wat doet Metis voor u?
Wij stellen voor u een procedure op voor het toepassen van DPIA.