Ga naar boven

Privacy statement

U bent onder de AVG wettelijk verplicht om klanten (en bezoekers van bijvoorbeeld uw website) duidelijk te informeren over onder andere welke privacygevoelige gegevens worden verzameld, hoe lang ze worden bewaard en met welk doel. Informeren hieromtrent gebeurt via een privacy statement.

Het privacy statement kan op uw website worden geplaatst.

Wat doet Metis voor u?
Wij stellen een voor u op maat gemaakte AVG-proof privacy statement op.