Ga naar boven

Jaarlijkse controle

Bij de jaarlijkse controle checken wij of uw organisatie nog voldoet aan de AVG. U voert de acties met betrekking tot de AVG grotendeels zelf uit.