Ga naar boven

Aanspreekpunt voor Autoriteit Persoonsgegevens

Indien er contact moet plaatsvinden met Autoriteit Persoonsgegevens in verband met bijvoorbeeld een datalek dan doen wij dit voor u. Wij onderhouden het contact met Autoriteit Persoonsgegevens en rapporteren dat aan u terug, zodat u te allen tijde op de hoogte bent.